Galego Castellano
Patrocinado pola Fundación Alcoa e coa colaboración do Excmo. Concello de A Coruña, vaise desenvolver este proxecto destinado a fomentar o aforro domstico de enerxía eléctrica e auga. ¡Anímate a participar! Ó longo de todo o ano, realizamos cursos de informática de todos os nivéis. Os interesados, contactar coa Federación Ó longo de todo o ano, realizamos excursións. Os interesados, contactar telefonicamente coa Federación ou mediante correo electrónico

Horario de Verán

Protocolo das Concellarías de Barrio

Durante o mes de Agosto a oficina permanecerá pechada.
Para calquer consulta mande un correo electrónico a favacoruna@favacoruna.org

Infórmase a tódalas Asociacións Veciñais que na Federación
existe unha copia do Protocolo das Concellarías de Barrio.
Todas aquelas Asociacións que o desexen, poden pasar a
recoller unha copia.

                     Ayuntamiento de A Coruña      Ayuntamiento de Abegondo      Ayuntamiento de Arteixo      
                     Ayuntamiento de Betanzos      Ayuntamiento de Carral            Ayuntamiento de Cerceda
                     Ayuntamiento de Sada             Cogave


    Avenida de Glasgow, Portal 7,Baixo     15008 A Coruña
    Tel 981171185
    Fax 981171185     favacoruna@favacoruna.org